Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

W skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych wchodzą Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21.

W technikum kształcimy młodzież na czterech kierunkach:

  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik organizacji reklamy
  • fototechnik
  • technik procesów drukowania
  • technik procesów introligatorskich

Uczniowie poznają zasady projektowania grafiki komputerowej, składu tekstu, poligrafii, reklamy i fotografii. Pracują na nowoczesnym sprzęcie klasy PC i Macintosh oraz oprogramowaniu firm Adobe i Corel.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie  przygotowują się do trzech zawodów:

  • fotograf
  • drukarz
  • introligator

W trzyletnim toku kształcenia uczą się organizowania planu zdjęciowego, rejestrowania i obróbki obrazu, obsługi maszyn drukujących, wykonywania różnego rodzaju opraw i zdobień druków, wykorzystania nowych technologii w poligrafii.

Szkoła zyskała nowe pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, fotograficzny i poligraficzny, dzięki projektowi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Adaptacja i modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego”. Dzięki tym działaniom kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych daje możliwość uzyskania przez uczniów wiedzy i umiejętności wymaganych przez współczesny rynek pracy. Jest to szansa na to, by każdy, kto chce zdobyć zawód poligrafa, grafika komputerowego, czy technika organizacji reklamy, zapewnić kształcenie na najwyższej klasy profesjonalnym sprzęcie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących w szkole, aktywnie współpracują z różnymi organizacjami jak np.: Print Promotion i Ausbildungszentrum Polygrafie w ramach specjalistycznych kursów w Niemczech, gdzie zapoznają się z najnowszymi trendami i technologiami. Uczniowie również biorą udział Polsko-niemieckiej wymianie młodzieży w ramach kursów, gier językowych i integracji.

Od 2012 roku Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych jest członkiem Małopolskiego Klastra Poligraficznego i współpracuje w zakresie druku cyfrowego, wsparcia dla szkoły w postaci materiałów dydaktycznych, współorganizacji konkursów graficznych, warsztatów dla uczniów, organizacji praktyk zawodowych.