Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów-praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Działalność WSE to także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów podyplomowych, często przygotowywanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów oferty edukacyjnej jest ten związany z multimediami i grafiką. W ofercie Uczelni znajdują się:

  1. studia I stopnia na kierunku „Grafika reklamowa i multimedia”
  2. studia podyplomowe „Grafika reklamowa i prasowa”
  3. studia podyplomowe „E-marketing”
  4. studia podyplomowe „E-commerce”