Wyniki 2018

Zadaniem, jakie postawiono przed uczniami, było zobrazowanie tematu „Healthy Body, Sustainable World”. Tegorocznym założeniem konkursu było wywołanie u odbiorcy refleksji na temat aktualnych trendów związanych z odżywianiem. Począwszy od alternatywnych źródeł pożywienia, poprzez wartości, jakie niesie za sobą idea lokalności, a w szerszym kontekście – ze zdrowym trybem życia.

Graficy z Polski, Ukrainy i Czech nadesłali 125 prac. Miejsce I i zarazem nagroda publiczności przypadła Mateuszowi Knysakowi z Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie. II miejsce zajął Szymon Łacheta z Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Miejsce III otrzymała Pavlína Kollarová, reprezentująca szkołę średnią z Ołomuńca. Wręczenie nagród odbyło się 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza. Zdaniem Joanny Marczewskiej z MM Druk Serwis, fundatora nagrody głównej, mile zaskakujący był wysoki poziom artystyczny prac i sposób zobrazowania tematu przewodniego.

Przez trzy lata nauki w szkole plastycznej nauczyłem się że najważniejszy jest zamysł, to jak praca ma oddziaływać na odbiorcę, to co ma powiedzieć i w jaki sposób ma to zrobić. W pracy konkursowej głównym problemem jest nadmierne spożywanie pustej i złej kalorii. Świadomie użyłem „plastikowych” i sztucznych kolorów. Za wzór do stworzenia krzyczącego donuta posłużył mi obraz Edvarda Muncha. Ważne jest dla mnie to że obraz posłużył mi jedynie jako inspiracja a całą pracę konkursową wykonałem ręcznie i samodzielnie. Ciszy mnie to, że mogę przyczynić się do uświadamiania społeczeństwa w jakimś chociaż najmniejszym stopniu – mówi Mateusz Knysak.

W tym roku świętujemy finał programu Erasmus+, pt. „Healthy Body, Sustainable World”. Właśnie z tego powodu ta tematyka została wpleciona w Międzynarodowy Konkurs Graficzny. Zależało nam na tym, aby podsumować wszystkie aktywności związane z programem, pokazać uczniom oraz zaproszonym gościom, co udało się zrobić dla szkoły i jej otoczenia podczas jego trwania, w jaki sposób uczniowie angażowali się w projekt oraz jakie korzystne zmiany nastąpiły w naszej szkole – zaznacza Magdalena Domagała z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych, organizator konkursu.

Joanna Marczewska podkreśla, że istotną płaszczyzną współpracy z młodzieżą jest budowanie z nimi bezpośrednich relacji. Uczniowie, aby przedstawić swój punkt widzenia zgłębiają także na własną rękę arkana grafiki. To jest nie tylko praca z programem graficznym, ale wręcz cała droga projektowa, która zaczyna się od fajnej idei, której efektem jest powstanie gotowej wizualizacji tematu. Dla nas – praktyków rynku poligraficznego, konkurs jest fantastyczną możliwością wyłowienia młodych talentów.

Nagrody dla uczestników ufundowali członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego, współorganizatora konkursu.