Wyniki 2018

Zwycięzca 8. edycji Międzynarodowego Konkursu Graficznego wyłoniony. Krzyk pustej kalorii przemówił do wszystkich.

Zadaniem, jakie postawiono przed uczniami, było zobrazowanie tematu „Healthy Body, Sustainable World”. Tegorocznym założeniem konkursu było wywołanie u odbiorcy refleksji na temat aktualnych trendów związanych z odżywianiem. Począwszy od alternatywnych źródeł pożywienia, poprzez wartości, jakie niesie za sobą idea lokalności, a w szerszym kontekście – ze zdrowym trybem życia.

Graficy z Polski, Ukrainy i Czech nadesłali 125 prac. Miejsce I i zarazem nagroda publiczności przypadła Mateuszowi Knysakowi z Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie. II miejsce zajął Szymon Łacheta z Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Miejsce III otrzymała Pavlína Kollarová, reprezentująca szkołę średnią z Ołomuńca. Wręczenie nagród odbyło się 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza. Zdaniem Joanny Marczewskiej z MM Druk Serwis, fundatora nagrody głównej, mile zaskakujący był wysoki poziom artystyczny prac i sposób zobrazowania tematu przewodniego.

Przez trzy lata nauki w szkole plastycznej nauczyłem się że najważniejszy jest zamysł, to jak praca ma oddziaływać na odbiorcę, to co ma powiedzieć i w jaki sposób ma to zrobić. W pracy konkursowej głównym problemem jest nadmierne spożywanie pustej i złej kalorii. Świadomie użyłem „plastikowych” i sztucznych kolorów. Za wzór do stworzenia krzyczącego donuta posłużył mi obraz Edvarda Muncha. Ważne jest dla mnie to że obraz posłużył mi jedynie jako inspiracja a całą pracę konkursową wykonałem ręcznie i samodzielnie. Ciszy mnie to, że mogę przyczynić się do uświadamiania społeczeństwa w jakimś chociaż najmniejszym stopniu – mówi Mateusz Knysak.

W tym roku świętujemy finał programu Erasmus+, pt. „Healthy Body, Sustainable World”. Właśnie z tego powodu ta tematyka została wpleciona w Międzynarodowy Konkurs Graficzny. Zależało nam na tym, aby podsumować wszystkie aktywności związane z programem, pokazać uczniom oraz zaproszonym gościom, co udało się zrobić dla szkoły i jej otoczenia podczas jego trwania, w jaki sposób uczniowie angażowali się w projekt oraz jakie korzystne zmiany nastąpiły w naszej szkole – zaznacza Magdalena Domagała z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych, organizator konkursu.

Joanna Marczewska podkreśla, że istotną płaszczyzną współpracy z młodzieżą jest budowanie z nimi bezpośrednich relacji. Uczniowie, aby przedstawić swój punkt widzenia zgłębiają także na własną rękę arkana grafiki. To jest nie tylko praca z programem graficznym, ale wręcz cała droga projektowa, która zaczyna się od fajnej idei, której efektem jest powstanie gotowej wizualizacji tematu. Dla nas – praktyków rynku poligraficznego, konkurs jest fantastyczną możliwością wyłowienia młodych talentów.

Nagrody dla uczestników ufundowali członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego, współorganizatora konkursu.