Wyniki 2015

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

17 kwietnia zakończył się kolejny międzynarodowy konkurs graficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych współorganizowany przez Małopolski Klaster Poligraficzny i Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.

Temat tegorocznej, czwartej już edycji konkursu – „Człowiek-robot” – był trudny. Mimo to nadeszło wiele ciekawych zgłoszeń, tak z Polski jak i z zagranicy. Zadanie polegało na zaprojektowaniu plakatu, który miał wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – w odniesieniu do wszelkich zjawisk związanych z cyfryzacją społeczeństwa. Można było założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej mającej uświadomić młodzieży negatywne skutki cyfryzacji społeczeństwa (np. problem ochrony danych osobowych i tożsamości jednostki, zagrożenie wojną cybernetyczną, problemy wykluczenia cyfrowego i informacyjnego oraz uzależnień od komputera, gier, Internetu itp.). Plakat mógł też promować pozytywne skutki cyfryzacji: przyspieszenie postępu technologicznego, możliwość organizacji telekonferencji  naukowych, e-learningu i pracy zdalnej, szybszy dostęp ogółu społeczeństwa do informacji, w tym informacji ze źródeł niezależnych, cyfryzację i zdalne udostępnianie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwów, tworzenie systemów ostrzegania przed kataklizmami, itp. Merytorycznie praca konkursowa mogła mieć charakter ogólny lub poruszyć wybrany temat powiązany z cyfryzacją.

Liczba i jakość prac była w tym roku jeszcze wyższa, niż w latach poprzednich. Jury miało spory kłopot z wyłonieniem zwycięzcy. – powiedział przewodniczący jury Ziemowit Kościelny. Dyskusja trwała długo i choć ostatecznie udało się uszeregować laureatów, należy podkreślić, że wszystkie wyróżnione prace prezentują podobny, bardzo zaawansowany poziom, zarówno od strony merytorycznej jak i warsztatowej. Zwycięzcy potrafią operować tak ważnym w dziedzinie projektowania skrótem myślowym. W oparciu o prostą kompozycję budują czytelny, choć niebanalny przekaz angażujący odbiorcę. W pracach widać także zaawansowany poziom rzemiosła – rysunku, fotografii bądź kolażu. A są to przecież twórcy bardzo młodzi. Widoczny wkład pracy i  zaangażowanie w postawione zadanie były dla nas również bardzo ważnym czynnikiem oceny. Dodam, iż wiele prac spoza nagrodzonej czwórki odrzuciliśmy z bólem serca. Nagród powinno być więcej. Ci, którzy nie wygrali, nie powinni się poddawać, bo są z pewnością na właściwej drodze.

Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Górzyńska z Gdańska, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.  Otrzymała główną nagrodą ufundowaną przez Klaster: laptop Sony Vaio. Miejsce drugie zajęła Aleksandra Ptaszyńska z Zespołu Szkół Plastycznych z Częstochowy, a miejsce trzecie – Alan Kowalski z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Zostali nagrodzeni tabletami ufundowanymi przez Fundację im. prof. Bartla. Alan Kowalski otrzymał również nagrodę publiczności. Dodatkowo jury przyznało wyróżnienie Bartoszowi Kolczykiewiczowi z Liceum Plastycznego w Supraślu.

Sponsorami nagród byli członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego. Serdecznie dziękujemy firmie City, która w najbliższych tygodniach na swych ekranach ledowych wyświetli zwycięskie prace, a także Fundacji im. prof. Bartla, która od wielu lat wspiera młodzież w takich przedsięwzięciach. Podziękowania należą się również agencji reklamowej Motive, której dyrektor zarządzający, Marek Pisarik, jak co roku wspiera Konkurs angażując się w prace Jury. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych zapewnia sprawny przebieg konkursu i obrad Jury, zaprasza uczestników do Krakowa, organizuje wystawę prac konkursowych, a także warsztaty twórcze dla biorącej udział w konkursie młodzieży. W tym roku warsztaty z luksografii poprowadził członek jury – Jacek Dziubdziela.