Wolnosć kreatywnym okiem młodych grafików

Rusza 9. Edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego dedykowanego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zadaniem, jakie postawiono przed uczestnikami, jest zobrazowanie hasła Wolność moja – wolność Twoja. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie oraz Małopolski Klaster Poligraficzny.

Głównym założeniem konkursu jest popularyzowanie artystycznej fotografii cyfrowej oraz grafiki reklamowej, ale także rozwijanie kreatywności młodych grafików. Warto zaznaczyć, że projekt graficzny może mieć charakter zarówno ogólny, jak i skoncentrowany na wycinku tematyki związanej z tytułową wolnością.

W tej edycji podejmowany jest temat wolności rozumianej w szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników może przedstawić swój pogląd czy refleksję dotyczącą rozumienia wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej. Liczymy na bezpośrednie, szczere i mocne realizacje. Czekamy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugeruje używanie przez uczestników konkursu całego gamy programów graficznych i tutaj podkreślamy wagę pierwszej nagrody ufundowanej przez MM Druk Serwis – pakietu programów Adobe. Druga i trzecia nagroda to tablety ufundowane przez Fundację Bartla oraz Wykrojniki.pl, natomiast nagroda uznania jest ufundowana przez ZSPM w Krakowie. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2019 r., podczas gali rozdania nagród. Towarzyszyć jej będą warsztaty fotograficzne prowadzone przez Jakuba Ociepę. Uczestnicy tego wydarzenia udadzą się na spacer po Nowej Hucie, co w dobie 70 rocznicy powstania tej dzielnicy wydaje się ważne, skorzystają z poczęstunku zorganizowanego przez sponsora eNCK FOOD TRUCK PARK, oraz zwiedzą wystawę prac Zbigniewa Beksińskiego z oprowadzeniem kuratorskim w Nowohuckim Centrum Kultury, mówi Katarzyna Stwora z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych.

Liczymy na to, że nadesłane prace będą prowokowały do refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości. Tegoroczna tematyka daje uczestnikom szerokie pole do popisu. Zobrazowane mogą zostać różne obszary wolności; zarówno te uświadamiające jej sedno, jak i związane bezpośrednio z funkcjonowaniem w przestrzeni bez ograniczeń. To też możliwość przedstawienia realnej perspektywy związanej z osobistymi wyborami, zaznacza Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

Prace można przesyłać do 10 marca 2019 r. na adres e-mail: konkurszspk@gmail.com. Regulamin konkursu oraz wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: zspm.ovh.