9. edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego rozstrzygnięta

5 kwietnia 2019 r. ogłoszono wyniki 9. Edycji Międzynarodowego Konkursu Graficznego. Laureatem został Patryk Sobik z Bielskiej Szkoły Przemysłowej, II miejsce zdobyła Weronika Kuliberta, III – Richard Mara.

Tematem przewodnim było zobrazowanie hasła Wolność moja – wolność Twoja. W tym roku konkurs spotkał się z niespotykanym do tej pory odzewem. Napłynęło 220 prac spełniających warunki formalne, co jest rekordowym wynikiem, bezsprzecznie potwierdzającym zainteresowanie międzynarodowego środowiska młodych artystów.

Dlaczego ograniczenie wolności słowa nie wywołuje takich kontrowersji, jak inne powszechnie narzucane nam bariery? Praca ma na celu zwrócenie uwagi na otaczający nas zewsząd problem, jakim jest ograniczenie nam wolności słowa. Ptaki są symbolem nieograniczonej wolności dlatego chciałem ukazać nimi głos, który wydaje się wolny, a w rzeczywistości nie wyfrunie poza granice kartki. Pilnuje tego myśliwy. Mały, cichy, prawie niezauważalny, a jednak niebezpieczny w swoich działaniach. – tłumaczy kontekst swojej pracy zdobywca pierwszego miejsca.

W tej edycji podejmowany był bardzo ważny temat WOLNOŚCI rozumianej w bardzo szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników mógł przedstawić swój pogląd, refleksję na temat wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej – mówi Katarzyna Stwora, Koordynator Konkursu.

Nadesłane prace prowokowały do refleksji na temat współczesności. Tematyka wolności umożliwiła uczestnikom przedstawienie otaczającej rzeczywistości w kontekście wolności. Zarówno samego sedna autonomii, ale też wolności powiązanej z przestrzenią pozbawioną ograniczeń.

Katarzyna Stwora zwróciła także uwagę na koncepcję konkursu i nagrodę główną. Czekaliśmy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugerowało użycie przez uczestników Konkursu całej gamy programów graficznych. Zwycięzca otrzymał nagrodę ufundowaną przez MM Druk Serwis – roczny pakiet programów Adobe. Druga i trzecia nagroda to to tablety ufundowane przez Fundację Bartla oraz Wykrojniki.pl. Nagroda uznania – pendrive 128 GB ufundowana została przez Radę Rodziców ZSPM.

Ta edycja konkursu umożliwiła przedstawienie własnej perspektywy spojrzenia na zagadnienie wolności. Niekiedy bardzo osobistego zobrazowania tego pojęcia, wskazania wartości nierozerwalnie związanych z własnymi wyborami. Jest nam niezmiernie miło, że konkurs spotkał się z takim zainteresowaniem. Jako współorganizator dziękujemy przede wszystkim młodym artystom za włożony wkład pracy, ale także fundatorom nagród. Mamy nadzieję, że zarówno nagroda główna, czyli pakiet Adobe, jak i tablety okażą się pomocne w codziennej pracy młodych projektantów – podsumowuje Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

MM Druk Serwis – jako fundator głównej nagrody – chce gorąco podziękować całemu zespołowi zaangażowanemu w przebieg i organizację konkursu, zarówno dyrekcji i nauczycielom ZSPM, ale także członkom zespoły jury – podkreśliła Joanna Marczewska w imieniu spółki.

 

Wolnosć kreatywnym okiem młodych grafików

Międzynarodowy Konkurs Graficzny 2018

Rusza 9. Edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego dedykowanego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zadaniem, jakie postawiono przed uczestnikami, jest zobrazowanie hasła Wolność moja – wolność Twoja. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie oraz Małopolski Klaster Poligraficzny.

Głównym założeniem konkursu jest popularyzowanie artystycznej fotografii cyfrowej oraz grafiki reklamowej, ale także rozwijanie kreatywności młodych grafików. Warto zaznaczyć, że projekt graficzny może mieć charakter zarówno ogólny, jak i skoncentrowany na wycinku tematyki związanej z tytułową wolnością.

W tej edycji podejmowany jest temat wolności rozumianej w szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników może przedstawić swój pogląd czy refleksję dotyczącą rozumienia wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej. Liczymy na bezpośrednie, szczere i mocne realizacje. Czekamy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugeruje używanie przez uczestników konkursu całego gamy programów graficznych i tutaj podkreślamy wagę pierwszej nagrody ufundowanej przez MM Druk Serwis – pakietu programów Adobe. Druga i trzecia nagroda to tablety ufundowane przez Fundację Bartla oraz Wykrojniki.pl, natomiast nagroda uznania jest ufundowana przez ZSPM w Krakowie. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2019 r., podczas gali rozdania nagród. Towarzyszyć jej będą warsztaty fotograficzne prowadzone przez Jakuba Ociepę. Uczestnicy tego wydarzenia udadzą się na spacer po Nowej Hucie, co w dobie 70 rocznicy powstania tej dzielnicy wydaje się ważne, skorzystają z poczęstunku zorganizowanego przez sponsora eNCK FOOD TRUCK PARK, oraz zwiedzą wystawę prac Zbigniewa Beksińskiego z oprowadzeniem kuratorskim w Nowohuckim Centrum Kultury, mówi Katarzyna Stwora z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych.

Liczymy na to, że nadesłane prace będą prowokowały do refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości. Tegoroczna tematyka daje uczestnikom szerokie pole do popisu. Zobrazowane mogą zostać różne obszary wolności; zarówno te uświadamiające jej sedno, jak i związane bezpośrednio z funkcjonowaniem w przestrzeni bez ograniczeń. To też możliwość przedstawienia realnej perspektywy związanej z osobistymi wyborami, zaznacza Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

Prace można przesyłać do 10 marca 2019 r. na adres e-mail: konkurszspk@gmail.com. Regulamin konkursu oraz wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: zspm.ovh.