Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

„Dajemy studentom najtrwalszy kapitał na rynku pracy – wiedzę.”

70-cio letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich,  praca nad  poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej, nowoczesność i otwartość na zmiany – to największe atuty Politechniki Krakowskiej.

Uczelnia działa na rzecz tworzenia europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Łączy nauki techniczne z matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi, prawnymi, humanistycznymi z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Obecnie uczelnia kształci prawie 17 tys. Studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie znajduje się ponad 25 kierunków ( I stopień ) na 7 wydziałach:

Architektury

Fizyki, Matematyki i Informatyki

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Inżynierii Lądowej

Inżynierii Środowiska

Inżynierii i Technologii Chemicznej

Mechaniczny

Wielu z pośród prawie 1200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści.. Uczestniczą  w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym Dzięki nim mury Politechniki Krakowskiej opuściło około 78 tys. Absolwentów bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Absolwenci uczelni mogą ubiegać się o tytuł inżyniera europejskiego, nadawany przez FEANI, który ułatwia pracę w krajach europejskich. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza egzamin z języka angielskiego TELC – uznawany w UE. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z zagranicą w ramach tzw. Programów europejskich: SOCRATES – ERASMUS, CEEPUS, COPERNICUS, COST.

W roku akademickim 2015/16  na Wydziale Mechanicznym, otwarty został nowy kierunek: Inżynieria produkcji, który jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dostosowanym do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy, umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania wyrobów i procesów, podstaw sterowania, eksploatacji, organizacji oraz zarządzania procesami wytwarzania. Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwiają uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej związanej z procesami i systemami produkcyjnymi w ramach jednej z czterech specjalności:

Inżynieria wytwarzania

Systemy CAD/CAM

Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

Techniki multimedialne i poligraficzne

W ramach specjalności: Techniki multimedialne i poligraficzne uczelnia kształci inżynierów  wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki i technologie informacyjne oraz wiedzę o technologiach druku i stosowanych urządzeniach poligraficznych.

Kierownikiem specjalności jest: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, pod jego okiem studenci mogą poznać m.in.: nowoczesne metody tworzenia grafiki komputerowej i analizę obrazów, nowoczesne techniki i technologie poligraficzne, tworzenie ruchomych obrazów i montaż filmów, podstawy akustyki, wykorzystanie technik multimedialnych w inżynierii produkcji.

W ramach tej specjalności nawiązana została współpraca z Małopolskim Klasterem Poligraficznym. Współpraca polega na wsparciu ze strony członków Klastra w postaci organizacji  warsztatów i praktyk zawodowych  dla studentów oraz organizacji konkursów graficznych.

Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem:

POLIECHNIKA KRAKOWSKA – PROSTA DROGA DO KARIERY.

Zobacz prezentacje