MMDS edukuje

W styczniu 2020 roku, w siedzibie M.M. Druk Serwis odbył się kolejny cykl szkoleń z zakresu druku cyfrowego dla uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Uczestnicy otrzymali sporą porcję wiedzy, która pomogła im w przygotowaniach do egzaminu z kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie obejmowało szerokie spektrum zagadnień związanych z drukiem cyfrowym. Począwszy od pojęć związanych z separacją barwną, rastrami czy metodami druku cyfrowego, a skończywszy na poprawnym przygotowaniu plików do druku i wydrukowaniu prac uczniów na maszynie cyfrowej Canon Image Press C6011.

Jak zaznacza Dorota Czopik odpowiadająca za szkolenia praktycznie w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych uczestnictwo w tym wydarzeniu umożliwiło uczniom przygotowanie się do egzaminu z kwalifikacji zawodowych A.55 – drukowanie cyfrowe. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej – wykład, drukowanie cyfrowe i wykończenie produktu, które uczniowie mogli samodzielnie wykonać stanowiły podsumowanie zagadnienia druku cyfrowego   oraz sprawdzenie umiejętności uczniów przed egzaminem praktycznym.

MMDS bierze czynny udział w procesie edukacji kadry poligraficznej. Współpracuje z jednostkami edukacyjnymi szkolącymi na różnych poziomach. Mamy stały kontakt zarówno z szkołami ponadgimnazjalnych, policealnymi, jak i z uczelniami wyższymi, jak chociażby Politechnika Krakowska czy Wyższa Szkoła Europejska – mówi Agnieszka Kopecka, PR Manager w MMDS.