MKP partnerem branżowym II Kongresu Art of Color

1 października 2018 roku, podczas II Kongresu Art of Color, Agnieszka Kopecka z Małopolskiego Klastra Poligraficznego opowie o wkładzie klastra w proces edukacyjny uczniów i studentów kształcących się w branży poligraficznej. Na podstawie case studies opisujących przeprowadzone do tej pory szkolenia, wskaże realne korzyści wynikające z tego typu aktywności.
Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach Małopolskiego Klastra Poligraficznego mają na celu zapoznanie przyszłych kadr z zawodem w wymiarze praktycznym – tłumaczy Agnieszka Kopecka.
Kongres Art Of Color towarzyszy targom 4 PRINT WEEK oraz TAROPAK. Obok tematów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w branży poligraficznej, w programie tego wydarzenia nie zabraknie tematów dotyczących uszlachetniania druku, zarządzania barwą oraz informacji na temat dynamicznie rozwijających się platform online printing.
Wystąpienie przedstawiciela Małopolskiego Klastra Poligraficznego na II Kongresie ART OF COLOR pozwoli przyjrzeć się kondycji kadr poligraficznych w Polsce. Prelekcja ma zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju pracowników sektora poligraficznego aby sprostali wyzwaniom jakie stawiają przed nimi nowe technologie w poligrafii, jak również producenci nowoczesnych maszyn i urządzeń drukarskich. Obecność Małopolskiego Klastra Poligraficznego w znaczący sposób przyczyni się do odbioru II Kongresu ART OF COLOR jako wydarzenia o wysokiej randze i poziomie merytorycznym – podkreśla Alicja Gulińska, Conference Manager II Kongresu Art of Color.