Medal Młodego Naukowca trafił w ręce prof. dr hab. Piotra Garsteckiego

16 listopada 2018 r. odbył się uroczysty Senat Akademii Górniczo Hutniczej, podczas którego Fundacja Bartla miała przyjemność już po raz trzeci wręczyć Nagrodę im. prof. Kazimierza Bartla. Medal otrzymał utalentowany profesor w dziedzinie fizyki, który posiada imponujący dorobek naukowy.

Prof. Garstecki jest współautorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, kilku monografii i kilkunastu zgłoszeń patentowych. Jest także laureatem wielu wyróżnień, w tym Nagrody im. W. Kołosa Polskiej Akademii Nauk, Nagród Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną oraz Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizyka w 1998 roku w Szkole Nauk Ścisłych. W 2002 roku obronił tytuł doktora chemii w Instytucie Chemii Fizycznej. W latach 2002-2005 odbył staż podoktorski w grupie badawczej profesora George’a Whitesides’a na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda.

Prof. Garstecki jest kierownikiem Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Zespół prof. dra hab. Piotra Garsteckiego, w ramach konsorcjum pomiędzy firmą Bacteromic Sp. z o.o. a Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie realizuje projekt dotyczący problemu lekowrażliwości bakterii, który jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i zagrożeń dla zdrowia na świecie.

fot. Paweł Zechenter