Konfrontacje poligraficzne

Barycki_M_Kancelaria-Prawna_Patentowanie_w_poligrafii
lata_M_MIR_Program OperacyjnyInteligentnyRozwoj2014-2020
Lisiecki_S_CBIMO-ZUT_Od_pomysłu_do_produkcji_partnerstwo_nauki_biznesu
Mateja_B_Prografix_Fundusze_europejskie_Cl
Misztak-Kowalska_M_PARP_Specjalistyczne_i_proinnowacyjne_usługi_doradcze... (1)
Misztak-Kowalska_M_PARP_Specjalistyczne_i_proinnowacyjne_usługi_doradcze...
Petriaszwili_G_ZTP-IMiP-PW_Nauka_i_biznas–współpraca_kluczem_do_sukcesu_2014
Szarubka_P_ISP_Dotacje_na_innowacje_w_Poligrafii_2014_2020_22052014 (1)
Szarubka_P_ISP_Dotacje_na_innowacje_w_Poligrafii_2014_2020_22052014
Wendel_I_MIR_Wsparcieprzedsiebiorcowwlatach2014-2020