Wizyta w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

W styczniu  b.r. koordynator  Klastra pan Robert Miklaszewski  spotkał się z przedstawicielami Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Tradycja unikatowej placówki naukowo-dydaktycznej z ponad 60-letnią tradycją kształcenia papierników i prowadząca szeroką działalność badawczą stwarza perspektywy wielowymiarowej współpracy na rzecz rozwoju Klastra.

Celem wizyty było doprecyzowanie strategii  w zakresie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy członkami a także ustalenie planu działań na najbliższy kwartał. Na spotkaniu zapadła decyzja zorganizowania w maju dnia otwartego MKP w Instytucie.