PrintExecutive

Opis szkolenia:

Print Executive to symulacyjna gra menedżerska dotycząca obszaru zarządzania drukarnią.

Przez te 1-2 dni szkolenia wcielicie się Państwo w rolę kadry zarządzającej firmą poligraficzną, uczestnicząc w walce rynkowej i ucząc się specyfiki tej branży poprzez własne działania i samodzielne decyzje. Celem symulacji jest poznanie podstawowych procesów zachodzących w firmie oraz wpływu obranej strategii na wynik finansowy i pozycję rynkową.

Atrakcyjne akcesoria i materiały do gry pozwalają mocno zaangażować się w grę, uatrakcyjniają działania uczestników, przez co ułatwiają zrozumienie kluczowych pojęć i procesów biznesowych takich jak wartość pieniądza, surowców, materiałów, półproduktów i produktów gotowych. Podczas trwania symulacji uczestnicy zaczynają dostrzegać wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi firmy, uświadamiają sobie ograniczenia widzenia silosowego oraz patrzą oczami właścicielskimi na całość przedsiębiorstwa. To pozwala zrozumieć wiele zjawisk i zależności, które dotychczas były poza zasięgiem ich pola widzenia.

Zaletą symulacji Print Executive jest systematyczne, z rundy na rundę, ujawnianie wyników działań zespołów, dzięki którym uczestnicy mogą lepiej zrozumieć przyczyny i skutki podjętych przez nich decyzji.

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy symulacji w grupach 3-4 osobowych mają za zadanie zarządzać działalnością firmy zajmującej się drukiem. Będą pod presją czasu i zmierzając się z wyzwaniami wymagającego rynku, uczestnicy mają tak prowadzić firmę, aby po 3 latach osiągnęła ona jak najwyższą wartość rynkową.

Rokrocznie więc przedsiębiorstwo przyjmuje zlecenia, zamawia surowce, wytwarza zamówione produkty, fakturuje je, ściąga należności, ponosi koszty, płaci odsetki od kredytów itd. Rok podsumowywany jest rachunkiem wynikow.

Korzyści ze szkolenia:

  • poznanie biznesowych podstaw działania przedsiębiorstwa,
  • zrozumienie, jakie kluczowe czynniki decydują o sukcesie przedsiębiorstwa,
  • dostrzeżenie roli każdego działu w kreowaniu wartości dodanej w firmie,
  • poznanie genezy i uwarunkowań dla podstawowych wskaźników finansowych świadczących o kondycji firmy,
  • możliwość eksperymentowania, podejmowania samodzielnych decyzji menedżerskich  bez ponoszenia konsekwencji tak poważnych, jak w realnym biznesie,
  • świetna zabawa i integracja, wzmacniająca więzi zespołowe oraz gwarantująca emocje i wrażenia, pozostające na długo w pamięci uczestnikow