Poligraficzne Konfrontacje

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zorganizowało w dniu 22 maja Poligraficzne Konfrontacje. Zaprezentowano nie tylko najnowsze informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale także przedstawiono od strony praktycznej jak sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej. Koordynator Klastra wziął udział w tym wydarzeniu co zaowocowało nawiązaniem kontaktów z osobami reprezentującymi Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Szczeciński, które na swych uczelniach posiadają kierunki poligraficzne. Naszą uwagę zwrócił panel prowadzony przez pana Marcina Baryckiego z Kancelarii prawno-patentowej, w której znalazły się zagadnienia nam bliskie ze względu na przyszłoroczną chęć  wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Art of Packaging. Na najbliższym zebraniu członkom Klastra przekażemy obszerniejsze informacje z tego spotkania.