Międzynarodowy konkurs graficzny

 

Temat: Człowiek robot - Pozytywne i negatywne skutki cyfryzacji społeczeństwa
Kto może wziąć udział: Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.
Forma: plakat
Termin nadsyłania prac: Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2015 r. na adres: konkurszspk@gmail.com 

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia