18 grudnia 2014 - spotkanie członków Małopolskiego Klastra Poligraficznego

W dniu 18 grudnia 2014 w siedzibie Klastra przy ul. Żaglowej miało miejsce spotkanie członków Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

Podsumowanie roku 2014 referował pan Robert Miklaszewski, który analizując działania wykonane w 2014 roku jednocześnie omówił wraz ze zgromadzonymi członkami perspektywę rozwoju Klastra oraz zakres możliwości poszerzenia prac na rok 2015.

Najważniejszymi realizacjami Małopolskiego Klastra Poligraficznego  w roku 2014  były:

  1. Uruchomienia na krakowskich uczelniach kierunków poligraficznych
  2. Wydawanie wspólnej oferty kolportowanej za pomocą Print Lettera w tym nr specjalnego obejmującego ofertę szkolnictwa poligraficznego w Małopolsce
  3. Działania szkoleniowe oraz praktyki i warsztaty z druku cyfrowego  
  4. Prace badawcze i  rozwojowe oraz opracowanie na podstawie jednej z nich nowej technologii poligraficznej
  5. Rozwój MKP poprzez zwiększanie liczby członków

omówione zostały również plany na 2015, część spotkania poświęcona była aplikacji Web to Print i Print on Demand,  którą planujemy oddać w tym roku.