Jak przystąpić do Klastra

  1. Firmy zainteresowane przystąpieniem do Klastra są proszone o wysłanie maila z informacjami o swojej działalności oraz danymi kontaktowymi na adres koordynatora: biuro@mmds.pl
  2. Koordynator dbając o najwyższą jakość Klastra skontaktuje się z Państwem celem ustalenia spotkania
  3. Po spotkaniu zapada decyzja o przyjęciu firmy do Klastra
  4. Po pozytywnej weryfikacji kandydatury będziemy prosić o wypełnienie i podpisanie deklaracji przyjęcia.