Szkolenie w siedzibie Klastra

W dniu 08.04.2017 r. w siedzibie Klastra, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez: panią Martę Spisak oraz panią Beatę Lemańską Maniak- trenerki reprezentujące Quality of Life. Szkolenie zorganizowane zostało przy współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, ramach współpracy członków Klastra.

Tytuł szkolenia: Współpraca, czyli co możemy osiągnąć razem, o czym oddzielnie moglibyśmy tylko marzyć.

Cel szkolenia: Trening modelowanie pracy zespołowej dla kadry zarządzającej winien zaowocować poprawą jakości współpracy między poszczególnymi działami w firmie, co w efekcie przyczyni się do wzrostu efektywności pracy całej firmy.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

 Henry Ford

 Dziękujmy! :)