Szkoły branżowe bliżej pracodawców

27 marca 2017 w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie miało miejsce podpisanie umów branżowych, z tej okazji gościła w szkole Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, której towarzyszyły Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty oraz Pani Halina Cimer -Małopolski Wicekurator Oświaty. Szefowa resortu wzięła udział w podpisaniu umów z pracodawcami na realizację praktyk w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.Podpisano dwie dwustronne umowy o współpracy - pomiędzy Dyrekcją Szkoły, a Małopolskim Klastrem Poligraficznym reprezentowanym przez Koordynatora Roberta Miklaszewskiego oraz pomiędzy Telewizją Polską Oddział Terenowy w Krakowie, reprezentowaną przez Pana Dyrektora Bogdana Wasztyla.