Warsztaty z standardów zarządzania klastrem

W dniu 24.01.2017 przedstawiciele Małopolskiego Klastra Poligraficznego i Klastra Edutainment a także reprezentanci Forum Klastrów Małopolski uczestniczyli  w warsztatach dotyczących tematyki upowszechniania standardów zarządzania klastrem. Ideą spotkania było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania klastrem bazując na dostępnych standardach. Spotkanie składało się  z części wykładowej oraz warsztatowej. Działania warsztatowe ukierunkowane były na poprawę funkcjonowania klastra, w szczególności jego koordynatora.