SEPARATOR Festiwal Inicjatyw Kreatywnych

Zakończyła się 3. edycja wydarzenia organizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie –  SEPARATOR Festiwal Inicjatyw Kreatywnych. Ta inicjatywa artystyczna ma na celu wymianę doświadczeń i umiejętności pomiędzy młodymi adeptami sztuki projektowania a specjalistami branży kreatywnej.

Tomasz Marczewski ze spółki  MM Druk Serwis, która jest liderem Małopolskiego Klastra Poligraficznego został zaproszony do wygłoszenia prelekcji dla uczestników festiwalu. Temat, który został przedstawiony, skupiał sie na kreatywnych trendach w projektowaniu opakowań… i nie tylko.

 Zwieńczeniem Festiwalu jest otwarta w sobotę 15 czerwca wystawa wybranych prac graficznych, stanowiąca okazję do dyskusji i wymiany spostrzeżeń z autorami prezentowanych projektów. Prace można oglądać do końca tego roku akademickiego.

 

9. edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego rozstrzygnięta

5 kwietnia 2019 r. ogłoszono wyniki 9. Edycji Międzynarodowego Konkursu Graficznego. Laureatem został Patryk Sobik z Bielskiej Szkoły Przemysłowej, II miejsce zdobyła Weronika Kuliberta, III – Richard Mara.

Tematem przewodnim było zobrazowanie hasła Wolność moja – wolność Twoja. W tym roku konkurs spotkał się z niespotykanym do tej pory odzewem. Napłynęło 220 prac spełniających warunki formalne, co jest rekordowym wynikiem, bezsprzecznie potwierdzającym zainteresowanie międzynarodowego środowiska młodych artystów.

Dlaczego ograniczenie wolności słowa nie wywołuje takich kontrowersji, jak inne powszechnie narzucane nam bariery? Praca ma na celu zwrócenie uwagi na otaczający nas zewsząd problem, jakim jest ograniczenie nam wolności słowa. Ptaki są symbolem nieograniczonej wolności dlatego chciałem ukazać nimi głos, który wydaje się wolny, a w rzeczywistości nie wyfrunie poza granice kartki. Pilnuje tego myśliwy. Mały, cichy, prawie niezauważalny, a jednak niebezpieczny w swoich działaniach. – tłumaczy kontekst swojej pracy zdobywca pierwszego miejsca.

W tej edycji podejmowany był bardzo ważny temat WOLNOŚCI rozumianej w bardzo szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników mógł przedstawić swój pogląd, refleksję na temat wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej – mówi Katarzyna Stwora, Koordynator Konkursu.

Nadesłane prace prowokowały do refleksji na temat współczesności. Tematyka wolności umożliwiła uczestnikom przedstawienie otaczającej rzeczywistości w kontekście wolności. Zarówno samego sedna autonomii, ale też wolności powiązanej z przestrzenią pozbawioną ograniczeń.

Katarzyna Stwora zwróciła także uwagę na koncepcję konkursu i nagrodę główną. Czekaliśmy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugerowało użycie przez uczestników Konkursu całej gamy programów graficznych. Zwycięzca otrzymał nagrodę ufundowaną przez MM Druk Serwis – roczny pakiet programów Adobe. Druga i trzecia nagroda to to tablety ufundowane przez Fundację Bartla oraz Wykrojniki.pl. Nagroda uznania – pendrive 128 GB ufundowana została przez Radę Rodziców ZSPM.

Ta edycja konkursu umożliwiła przedstawienie własnej perspektywy spojrzenia na zagadnienie wolności. Niekiedy bardzo osobistego zobrazowania tego pojęcia, wskazania wartości nierozerwalnie związanych z własnymi wyborami. Jest nam niezmiernie miło, że konkurs spotkał się z takim zainteresowaniem. Jako współorganizator dziękujemy przede wszystkim młodym artystom za włożony wkład pracy, ale także fundatorom nagród. Mamy nadzieję, że zarówno nagroda główna, czyli pakiet Adobe, jak i tablety okażą się pomocne w codziennej pracy młodych projektantów – podsumowuje Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

MM Druk Serwis – jako fundator głównej nagrody – chce gorąco podziękować całemu zespołowi zaangażowanemu w przebieg i organizację konkursu, zarówno dyrekcji i nauczycielom ZSPM, ale także członkom zespoły jury – podkreśliła Joanna Marczewska w imieniu spółki.

 

Wolnosć kreatywnym okiem młodych grafików

Międzynarodowy Konkurs Graficzny 2018

Rusza 9. Edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego dedykowanego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zadaniem, jakie postawiono przed uczestnikami, jest zobrazowanie hasła Wolność moja – wolność Twoja. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie oraz Małopolski Klaster Poligraficzny.

Głównym założeniem konkursu jest popularyzowanie artystycznej fotografii cyfrowej oraz grafiki reklamowej, ale także rozwijanie kreatywności młodych grafików. Warto zaznaczyć, że projekt graficzny może mieć charakter zarówno ogólny, jak i skoncentrowany na wycinku tematyki związanej z tytułową wolnością.

W tej edycji podejmowany jest temat wolności rozumianej w szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników może przedstawić swój pogląd czy refleksję dotyczącą rozumienia wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej. Liczymy na bezpośrednie, szczere i mocne realizacje. Czekamy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugeruje używanie przez uczestników konkursu całego gamy programów graficznych i tutaj podkreślamy wagę pierwszej nagrody ufundowanej przez MM Druk Serwis – pakietu programów Adobe. Druga i trzecia nagroda to tablety ufundowane przez Fundację Bartla oraz Wykrojniki.pl, natomiast nagroda uznania jest ufundowana przez ZSPM w Krakowie. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2019 r., podczas gali rozdania nagród. Towarzyszyć jej będą warsztaty fotograficzne prowadzone przez Jakuba Ociepę. Uczestnicy tego wydarzenia udadzą się na spacer po Nowej Hucie, co w dobie 70 rocznicy powstania tej dzielnicy wydaje się ważne, skorzystają z poczęstunku zorganizowanego przez sponsora eNCK FOOD TRUCK PARK, oraz zwiedzą wystawę prac Zbigniewa Beksińskiego z oprowadzeniem kuratorskim w Nowohuckim Centrum Kultury, mówi Katarzyna Stwora z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych.

Liczymy na to, że nadesłane prace będą prowokowały do refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości. Tegoroczna tematyka daje uczestnikom szerokie pole do popisu. Zobrazowane mogą zostać różne obszary wolności; zarówno te uświadamiające jej sedno, jak i związane bezpośrednio z funkcjonowaniem w przestrzeni bez ograniczeń. To też możliwość przedstawienia realnej perspektywy związanej z osobistymi wyborami, zaznacza Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

Prace można przesyłać do 10 marca 2019 r. na adres e-mail: konkurszspk@gmail.com. Regulamin konkursu oraz wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: zspm.ovh.

Medal Młodego Naukowca trafił w ręce prof. dr hab. Piotra Garsteckiego

16 listopada 2018 r. odbył się uroczysty Senat Akademii Górniczo Hutniczej, podczas którego Fundacja Bartla miała przyjemność już po raz trzeci wręczyć Nagrodę im. prof. Kazimierza Bartla. Medal otrzymał utalentowany profesor w dziedzinie fizyki, który posiada imponujący dorobek naukowy.

Prof. Garstecki jest współautorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, kilku monografii i kilkunastu zgłoszeń patentowych. Jest także laureatem wielu wyróżnień, w tym Nagrody im. W. Kołosa Polskiej Akademii Nauk, Nagród Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną oraz Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizyka w 1998 roku w Szkole Nauk Ścisłych. W 2002 roku obronił tytuł doktora chemii w Instytucie Chemii Fizycznej. W latach 2002-2005 odbył staż podoktorski w grupie badawczej profesora George’a Whitesides’a na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda.

Prof. Garstecki jest kierownikiem Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Zespół prof. dra hab. Piotra Garsteckiego, w ramach konsorcjum pomiędzy firmą Bacteromic Sp. z o.o. a Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie realizuje projekt dotyczący problemu lekowrażliwości bakterii, który jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i zagrożeń dla zdrowia na świecie.

fot. Paweł Zechenter

Art of Color 2018. Rozwój kadry poligraficznej

1 października br. podczas pierwszego dnia trwania Targów 4 PRINT WEEK, TAROPAK oraz POLIMER-TECH odbyło się ART OF COLOR 2018 – spotkanie branży, podczas którego właściciele i dyrektorzy techniczni drukarń, przedstawiciele izb i stowarzyszeń oraz agencji reklamowych przyjrzeli się kierunkom rozwoju poligrafii w Polsce.

Nowy model poligrafii w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0 przedstawił Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Jacek Hamerliński. Wśród tematów nie zabrakło także tych traktujących o ekonomicznym aspekcie technologii wykorzystywanych na co dzień w drukarniach. O pozycjonowaniu technologii druku cyfrowego oraz offsetu odpowiedział Paweł Szpil z REPROGRAF S.A. natomiast proces maksymalizacji wydajności i wdrażania filozofii „push to stop” przybliżył Wojciech Mataczyński z Heidelberg Polska Sp. z o.o. ART OF COLOR 2018 był także okazją
do zaprezentowania wyników Raportu „Rynek papierniczy i opakowań z nadrukiem w Polsce” przygotowanego po raz kolejny przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i KPMG. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że kondycja rynku poligraficznego jest stosunkowo dobra – rośnie produkcja sprzedana a sam eksport jest nadal kluczowym czynnikiem rozwoju tego sektora przemysłu. Szczegółowe dane przedstawił Paweł Prokesz Członek Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Nad warunkami oświetleniowymi przy pracy z proofami, oraz ich weryfikacją, pochylił się Mikołaj Przybyła z GL Optic. Paulina Kondracka z Drukarni PAW DRUK Sp. z o.o. przedstawiła natomiast praktycznie nieograniczone możliwości zastosowań lakieru w druku, w tym lakieru strukturalnego czy drip off. Agnieszka Kopecka z Małopolskiego Klastra Poligraficznego oraz MM DRUK SERWIS zwróciła uwagę na ważny aspekt wielkopokoleniowy w zakładach poligraficznych oraz na ciągły rozwój kadr już na etapie szkoleń i praktyk zawodowych.
Moderatorem wszystkich sesji tematycznych był redaktor naczelny Magazynu Literackiego „Książki” Piotr Dobrołęcki. Zwieńczeniem obrad tegorocznej edycji ART OF COLOR był wieczór branżowy Targów 4 PRINT WEEK, TAROPAK oraz POLIMER-TECH podczas którego wystąpił zespół AUDIOFEELS.
Partnerów ART OF COLOR 2018 można było spotkać nie tylko w dniu konferencji, ale także podczas kolejnych trzech dni trwania targów 4 PRINT WEEK, w specjalnej strefie ART OF COLOR, która mieściła się w pawilonie 7. Strefa stanowiła idealną okazję do rozmów kuluarowych
i zaprezentowania rozwiązań technologicznych partnerów, jak również do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Alicja Gulińska
Międzynarodowe Targi Poznańskie

zdjęcia: MTP

MKP partnerem branżowym II Kongresu Art of Color

1 października 2018 roku, podczas II Kongresu Art of Color, Agnieszka Kopecka z Małopolskiego Klastra Poligraficznego opowie o wkładzie klastra w proces edukacyjny uczniów i studentów kształcących się w branży poligraficznej. Na podstawie case studies opisujących przeprowadzone do tej pory szkolenia, wskaże realne korzyści wynikające z tego typu aktywności.
Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach Małopolskiego Klastra Poligraficznego mają na celu zapoznanie przyszłych kadr z zawodem w wymiarze praktycznym – tłumaczy Agnieszka Kopecka.
Kongres Art Of Color towarzyszy targom 4 PRINT WEEK oraz TAROPAK. Obok tematów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w branży poligraficznej, w programie tego wydarzenia nie zabraknie tematów dotyczących uszlachetniania druku, zarządzania barwą oraz informacji na temat dynamicznie rozwijających się platform online printing.
Wystąpienie przedstawiciela Małopolskiego Klastra Poligraficznego na II Kongresie ART OF COLOR pozwoli przyjrzeć się kondycji kadr poligraficznych w Polsce. Prelekcja ma zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego rozwoju pracowników sektora poligraficznego aby sprostali wyzwaniom jakie stawiają przed nimi nowe technologie w poligrafii, jak również producenci nowoczesnych maszyn i urządzeń drukarskich. Obecność Małopolskiego Klastra Poligraficznego w znaczący sposób przyczyni się do odbioru II Kongresu ART OF COLOR jako wydarzenia o wysokiej randze i poziomie merytorycznym – podkreśla Alicja Gulińska, Conference Manager II Kongresu Art of Color.

Nowa maszyna do druku cyfrowego w drukarni Delta

Miło nam poinformować że członek naszego klastra właśnie zainstalował nową maszynę do druku cyfrowego IMAGEPRESS C10000VP. Urządzenie dostarczyła firma Canon, która dostarczyła również urządzenie do Centrum Druku Cyfrowego MKP. Nowe urządzenie charakteryzuje stała szybkość rzędu 100 str./min zapewnia optymalną, kompleksową wydajność bez utraty jakości. Urządzenie może drukować z maksymalną szybkością przy druku dwustronnym na nośnikach o gramaturze do 350 g/m². Podwójny zespół utrwalający z usprawnionym układem chłodzenia pozwala na obsługę mieszanych nośników z zachowaniem stałej wydajności utrwalania przy dużej szybkości pracy. Sprężarka powietrza pomaga podczas drukowania na cienkich, powlekanych nośnikach (nawet o gramaturze zaledwie 70 g/m²) – i to praktycznie bez zacięć papieru. Automatyczna kontrola pasowania minimalizuje przestoje.

MM Druk Serwis z patentem na opakowanie dla branży FMCG

Krakowska spółka poligraficzna MM Druk Serwis otrzymała zastrzeżenie patentowe na kartonowe opakowanie służące do ekspozycji i przenoszenia puszek. Jest ono rezultatem aktywności realizowanej przez Małopolski Klaster Poligraficzny, w ramach projektu Projektowanie i produkcja opakowań. Poszukiwano rozwiązania umożliwiającego pozyskanie stosunkowo dużej powierzchni nadruku bocznego do wykorzystania dla celów reklamowych, a ponadto – na poziomie funkcjonalnym – stworzenia optymalnego uchwytu do przenoszenia całego zestawu. Efektem pracy badawczej przeprowadzonej pod auspicjami MMDS jest opatentowane już dzisiaj uniwersalne opakowanie, możliwe do dostosowania do zróżnicowanej ilości puszek.

Już dzisiaj chcemy podzielić się tym rozwiązaniem z producentami napojów w puszkach. Trójpak stał się kluczową częścią gadżetu firmowego MMDS Print Management. Korespondując idealnie z naszym hasłem przewodnim „Z nami masz czas na kawę”, wręczamy go naszym klientom wraz z trzema puszkami kawy – zaznacza Dariusz Kaczmarczyk z MMDS Print Management.

Z wizerunkowego punktu widzenia jest to rewelacyjny produkt dla producentów napojów w puszkach. Umożliwia wykorzystanie maksymalnej przestrzeni przy komunikowaniu ofert okolicznościowych, jak propozycje wakacyjne, czy świąteczne – podkreśla Joanna Marczewska z Małopolskiego Klastra Poligraficznego.